Tatooinefactory

Ez a honlap a Csillagok Háborúja filmek hangulatát próbálja felidézni a régmúlt időkből. Különösképpen a Tatooine bolygó világával, élőlényeivel foglalkozik terjedelmesebben, de helyet kap az oldalon a különleges hírek és információ is.


Star Wars:             A Lázadók Hajnala      -      Invázió


Spoken Wookieepedia
Listen to this article · (info)
This audio file was created from an article revision dated April 12, 2007, and may not reflect subsequent edits to the article. Introduction of article only.
Lucrehulk-class Droid Controll Ship

A dúsgazdag és befolyásos Kereskedő Föderáció
félelmet keltő és rendkívül fenyegető külsejű
flottával támogatja keménykezű
politikáját.
Az erőteljes pajzsokkal védelmezett hatalmas
hajók törzsén végestelen-végig fegyverek
csillognak.

Droid Controll Ship Átmérő: 3170 méter (kör alakú)
Fegyverzet: 42 Kwadlézerállás
48 Turbólézerállás

Befogadóképesség:

- Droid vadászgép: 1500 db
- C-9979 Föderációs leszállóegység: 50 db
- Föderációs szállító jármü (MTT): 550 db
- Armored Assualt Tank (AAT): 6250 db
- B1-es battle droid: 139000 dbSTAP-1


Droideka


NR-N99


IG-227 Hailfire class droid tank


Recusant-class light destroyer (hossz: 1187 méter)


Munificent-class star frigate


Hardcell-class transport

Skakoan


Invázió

Karaktertörténet; Harc és Invázió történetírás.

A karaktertörténettel egyidejűleg, egy Neimoidian Inváziós flotta tevékenységét is meg kell írni.

Az adatok:

Neimoidian Tábornok: (név) - Laun Saako

Inváziós flotta csatahajói: Lucrehulk-class battleship (2 db)
Lucrehulk-class Droid Controll Ship (1 db)
Munificent-class star frigate (6 db)


Az Invázióval fenyegetett bolygók: Duro, és az Ithor

Időszak: 22 BBY


Duro

Duro bolygóIthorIthoriaiak


[ ]

Történet

Inváziós blokád


Hat kicsiny Köztársasági fregatt lépett ki a hiperűrből a Duro bolygó és az azt körülvevő Kereskedelmi Föderáció flottájának színe elé. Ezek a csatahajók roppant méretükkel elhomályosították a Duro sárgásbarna felszínét. A hatalmas kör alakú hajókon fegyverzet csillogott minden résben, s föderációs vadászgépek cirkáltak körülöttük. A Köztársasági fregattok szinte jelentéktelennek tűntek a Kereskedő Föderáció csatahajóinak árnyékában, ám rendületlenül törtek előre.
A Koréliai korvett zászlóshajó, mely legelől haladt az ékalakban felsorakozott fregattok közül, figyelmeztető jelzést fogott annak a csatahajónak a fedélzetéről, amely felé rendíthetetlenül közeledtek. A korvett képernyőjéről, Laun Saako, Kereskedő Föderációs tábornok bámult le rájuk várakozó tekintettel.
  A korvett kapitánya szembefordult Laun Saako képmásával. - A Köztársaság követei kérik önt, uram, hogy engedje át a flottát a zárolt bolygórendszerbe. Humanitárius szállítmányainkkal, nem sértjük az önök blokádját.
  A neimoidi méltóságteljesen bólintott.
  - Igen, igen, kapitány. Megnyitjuk önök előtt az utat.
  A képernyő elsötétült. A kapitány hátrapillantott a mögötte álló alakra.
  - Szenátor úr?
  - Folytassa az utat a megadott cél irányába! - felelte Taloss szenátor.
  A szenátor szótlanul figyelte, ahogyan a Kereskedő Föderáció óriási csatahajói elhomályosítják előttük az űrt.
  A Duro köré vert blokád, már nem az első nyílt szembeszegülés volt a Kereskedő Föderáció részéről a Köztársasággal szemben.
Ugyan úgy, mint az első blokádjuk alkalmával a Naboo-val szemben, most is hiányzott belőlük a gerincesség. A különbség csak annyi volt, hogy most nyílt támogatókra leltek, Darth Tyranus és az Intergalaktikus Bankár Klán személyében.
  A szenátor felsóhajtott. Tudta; hogy most minden rajta múlik, és képtelen figyelmen kívül hagyni, miféle bonyodalmakkal jár, ha a mostani útjuk alatt kudarcot vallanak.  A Kerskedő Föderáció zászlóshajójának hídján Laun Saako és Notay Doolten izgatottan bámultak az előttük elterülő sötét űrre, és az egyre jobban közeledő Köztársasági fregattokat fürkészték.
  Beletelt néhány pillanatba, mire Doolten megszólalt:
  - Uram, cselekednünk kellene! - mondta halkan. - Támadjon!
  Laun Saako bátorságát összeszedve, melyet nagyon nehezen tudott összekaparni, banbán meredt Doolten sötét alakjára. Mindkét keze remegett az izgatottságtól. Frissen kinevezett tábornokként, ez volt az első, valamirevaló akciója.
  Doolten felé fordult, és biccentett.
  - Amikor átjutnak a blokádon, semmisítsék meg a fregattokat.
  - Igen, uram - bólintott Doolten.  A Durot körülölelő Kereskedő Föderáció valamennyi csatahajója egyszerre kezdte el ontani magából a turbólézer nyalábokat. A bolygó távoli napjának fénye a fregattokból és személyzetükből maradt gázkristály felhőkön megcsillant pillanatokkal később. Sérült hajók araszoltak tovább a Duro légköre felé, hogy aztán sisteregve belevesszenek a sárgás gömb végtelenjébe.


x


Launa Saako  zászlóshajójának elsötétített kommunikációs központjában, Darth Tyranus életnagyságú holoszkenje előtt állt, és mereven bámulta a sötét árnyat.
  - Pár perccel ezelőtt - szólt Launa - megsemmisítettünk hat Koréliai fregattot. Néhány mentőkabin azonban sikerrel járt és a bolygó Déli féltekéjén landolt.
  - Tehát, még életben vannak?
  - Igen, uram. De, biztosra veszem, hogy a bolygón fogság vár rájuk.
  Darth Tyranus meg sem hallotta ezt a kijelentést.
  - Ha élnek, ismét feltűnnek majd. Meg kell őket semmisíteni. Kezdjék meg az inváziós csapatok lerakodását! Azonnal!
  - Igen, uram. Azonnal megindítom az inváziót - felelte Saako, de a Sith Lord hologramja már eltűnt.  Száraz és látszólag örökkön tartó nappal vakító csillogással vonta be a Duro homokkal borított felszínét, amikor a föderációs leszállóegységek kiváltak a légkörből és áttörték a világ aranyszínű felszínét körbeölelő halovány felhőtakarót. Amint óvatosan landoltak az átforrósodott talajon, fémtestük szétnyílt, és a kúpos orrú csapatszállítók elkezdtek kiáramlani a felszínre.
A roham droidokkal és tankokkal megrakott csapatszállítók sorban felsorakoztak a leszállóegységek előtt, és megkezdték az előrenyomulást. A csapatszállítók mélyebb, testesebb zúgása keveredett a STAP-ek magasabb és élesebb zümmögésével. Ezek az egy személyes egységek, arra szolgáltak, hogy felderítő roham droidokat küldjenek előre a fősereg előtt. A STAP-ek földerítőket, az első sorokban mint egy ötszáz méter hosszan tankok sokasága követte. Hátrébb a megtisztított területeken a csapatszállítók gömbölyű orrkúpjai nyílni kezdtek, melyekből hosszú síneken gördültek előre, a kampón lógó roham droidok, egyik a másik után. Amikor az állványok teljesen kigördültek, leereszkedtek a talaj szintjére, elváltak egymástól, s pillanatokon belül több ezer fölfegyverzett roham droid töltötte be a csapatszállítók előtti térséget.A hatalmas roham droid sereggel szemben, a túloldalon néhány rodiai és klón katona elfoglalták pozíciójukat, ahonnan Roxun kapitány csoportjával kereszttűzbe foghatták a droidokat.  A rodiánok még a betelepülési hullámkor jöttek a bolygóra, egy jobb élet reményében, a klónok pedig, most segítséget nyújtanak nekik, a bolygó Köztársaság kézben maradása végett.
  Aztán Roxun katonái tüzet nyitottak a roham droidokra energiavetőikkel, roncshalommá változtatva a fémtesteket. Miközben, azonban előrenyomultak a támadók felé, eltávolodtak a rodiai csapattól.
  Roxun kapitány sürgette a harcosait, hogy fokozzák a támadást, hiszen tudta, hogyha egy pillanatra is abbahagyják az ellentámadást, a droidok azonnal felülkerekednek.


DurosTurret droid
2.

Menekülés

Commander Roxun
Tungra páncélzata


  A Déli félteke egyetlen, még működő kis városának központi megfigyelőtermében, ahol még viszonylagos nyugalom uralkodott, amit biztonságosnak gondoltak bármiféle valós veszélytől, Tungra klón kapitány és néhány rodiai egy óriási képernyőn nézték a közelben tomboló csata képeit. A droidok, már bejutottak az építménykomplexumba, s egyre nagyobb területeket vontak a fennhatóságuk alá.
  - Hogyan jutottak be a városba? - kérdezte az egyik rodiai, döbbenten.
  Tungra a fejét rázta.
  - Nem tudom, de már nagyon közel járnak! - Indulnunk kell - mondta halkan. - Mindenki, azonnal szálljon fel a szállítóhajóra!
Elhagyjuk a bolygót. Értesítem Roxun kapitányt is.Nu-class attack shuttle

(Szállítható szem.száma: 30 fő)


A kisváros a háború központi részévé vált. Az irányító központ már romokban hevert. Az újgenerációs harci droidok automatikusan teljesítették az állandó érvényű parancsok programjait. A legfőbb parancs ez volt: pusztíts el mindent, ami mozog és él.
  És a droidok meglehetősen jól teljesítették ezt a kódolt utasítássorozatot.
  A város kőtörmelékké vált, és épp, amikor Tungra kapitány arra gondolt, hogy mennyire szeretné, ha lenne neki egy kisebb hátvéd alakulata, többtonnás Acclamator-osztályú csatahajó ereszkedett alá az égből.
  A hajó végighúzott a csatatér fölött, ott, ahol lézerek villogtak, és a pusztítás dühöngött.
  - Ezek szerint vége a bolygó fölötti blokádnak - mondta izgatottan Tungra kapitány.
  - Ez, jó, nagyon jó - motyogta az egyik rodiai.
  A harc hamarosan már a magasban is dühöngött, ahogy a Köztársaság hadihajói összecsaptak azokkal a föderációs hajókkal, melyeknek a visszavonulási parancs után sikerült felszállniuk a bolygóról.Acclamator-class
hajó hossz: 752 méter

  A droid vezérlő hajó főhídján Laun Saako és Notay Doolten látták, amint a csata a szemük előtt is kiszélesedik. Innen a hídról követték és irányították a szövetségiek a Duron folyó ádáz küzdelmet.
  - Már az összes kommunikációnkat zavarják! - tájékoztatta Doolten a tábornokot. - Támadás alatt állunk felszínen és levegőben egyaránt!
  - Túl sokan vannak - jegyezte meg Saako, lemondó hangon.
- Ez a csata, már egyáltalán nem jól alakul - ismerte el, lehajtott fejjel.
  - Uram, adja ki a visszavonulási parancsot - mondta erőteljes hangon Doolten.
  - Igen, igen, az lesz a legjobb - bólintott egyetértően Saako.
- Teljes visszavonulás!


LAAT/i


Star Corps


Recusant-class destroyer


Invázió - Duro

(10.000 - credit)
Weblap látogatottság számláló:

Mai: 72
Tegnapi: 112
Heti: 320
Havi: 2 183
Össz.: 585 304

Látogatottság növelés
Oldal: Star Wars - A Lázadók Hajnala - Invázió - (3.)
Tatooinefactory - © 2008 - 2020 - tatooinefactory.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »